Generalinspektionen för intern förvaltning (IGAI) mottog 950 klagomål mot säkerhetsstyrkornas prestationer 2019, där PSP var den mest rapporterade poliskåren. I jämförelse med tidigare år var 2019 året med det högsta antalet klagomål mot polisens handlingar sedan 2012. PSP är den säkerhetsstyrka som har flest klagomål, följt av GNR, SEF och andra enheter.