Pfizer sa att tidiga resultat från vaccinet tyder på att vara 90% effektiva för att förhindra COVID- 19. Kommissionen sa att när ett vaccin är klart bör medlemsstaterna ha tillgång till det samtidigt och prioritera grupper som hälso- och sjukvårdspersonal och personer över 60 år, samt personer med hälsovillkor som gör dem mer sårbara.