Under de senaste sex månaderna har minst 40 incidenter med späckhuggare rapporterats utanför Spaniens och Portugals kuster. Den första rapporterade incidenten var tillbaka i juli, den senaste i slutet av oktober. En kriminalteknisk undersökning av marin vetenskap försöker ta reda på vad som driver dessa komplexa, intelligenta och mycket sociala marina däggdjur att bete sig på detta sätt.