Evenemanget var digitalt och hölls på Culturgest (Lissabon). Liksom vid tidigare evenemang, med närvaro av några av de mest kända specialister inom området förnybar energi (både nationell och internationell), diskuterade de viktigaste frågorna inom denna sektor.

Miljöministeriet Matos Fernandes sade att 80 procent av elproduktionen i Portugal kommer från förnybara energikällor år 2030. Han påpekade: ”Portugal är berett för framtidens utmaningar och för ekonomins hållbarhet. För närvarande kommer 57% av den el som förbrukas i Portugal från förnybara energikällor”. Det kommer att minska det portugisiska energiberoendet.