”Ekologiskt jordbruk är en prioritet”

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 14-11-2020 18:00:00 · 0 Kommentarer

Jordbruksministern sade den 10 november i parlamentet att det biologiska jordbruket är en prioriterad fråga för regeringen och konstaterade att det redan har fått 139 miljoner euro från landsbygdsutvecklingsprogrammet 2020.

Jordbruksministeriets ledare sade också att ett tillkännagivande hade utfärdats för investeringar i jordbruket, vars tidsfrist hade förlängts på begäran av stödmottagarna, med tre miljoner euro i finansiering.

Som ministern påpekade mottog detta tillkännagivande 272 ansökningar med en föreslagen investering på 55 miljoner euro.

” Det finns ett stort engagemang från våra jordbrukare för dessa åtgärder och denna jordbrukspraxis”, betonade hon.

Maria do Céu Antunes sade också att PDR 2020 för närvarande har gett 139 miljoner euro för att stödja skapandet och upprätthållandet av biologiskt jordbruk för omkring 4500 stödmottagare, enligt de senaste uppgifterna som rapporterats fram till juli.

Ministern sade också att regeringen vill öppna dessa åtgärder för nya stödmottagare nästa år.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.