Francisca Van Dunem svarade på flera suppleanter, under diskussionen i specialitet statsbudgeten för 2021, som ville veta om regeringen avsåg att förnya möjligheten att fler fångar friges, vilket möjliggör en ny intern omorganisation av fängelser, under denna andra våg av pandemi.

” Regeringen planerar inte att lägga fram några ytterligare förslag för att frige människor i en nödsituation”, sade ministern, som i början av pandemin förespråkade frisläppandet av fångar.

Den exceptionella ordningen för frigivning av fångar inom ramen för pandemin gjorde det möjligt att frige 1 867 fångar i april, enligt uppgifter från fängelsetjänsten. Det gjorde det möjligt att bevilja en partiell benådning av domar på upp till två år, fastställde en särskild benådning, godkände extraordinära administrativa avgångar för fångar och förutsåg att villkorlig frigivning skulle förutses.