” Hon sade att hon hade identifierat 69 nya möjligheter för 336 produkter vid en gemensam parlamentarisk utfrågning med budget- och finansutskottet samt jordbruks- och fiskeriutskotten.

Hon sade att ministeriet arbetade med utrikesfrågor för att ”öka värdet” till detta arbete och angav att fokus måste ligga på områden där Portugal ”har en överskottskapacitet.

Maria do Céu Antunes lovordade generaldirektoratet för livsmedels- och veterinärfrågor (DGAV) roll när det gäller att öppna nya marknader och noterade att denna process följer ”strikta protokoll”.

Hon påpekade också att 69 nya marknader hade öppnats på fem år för 269 produkter, varav 16 under den nuvarande mandatperioden.

Bara under pandemin i Covid-19 öppnades möjligheten att exportera 13 produkter till 10 olika länder, sade hon.