” Jag tror att idén är legitim. Jag tror att vi i det ögonblick då vår budget är så undermålig och i så stort behov har gjort vad som var möjligt, dvs. en minskning med 25 procent från den åttonde användningsdagen, i visshet om att vi kommer att fortsätta att anstränga oss för att minska dessa kostnader”, sade Ana Arunhosa till Lusa.

Presidenten för Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, uppmanade regeringen att avbryta betalningen av vägtullar på ex-scut (ex-vägar utan kostnader för användaren) under de kommande sex månaderna, ”eftersom det begränsar cirkulationen” på grund av Covid-19. I Viseu erinrade Pedro Machado i samband med presentationen av rutten Dão e Petiscosom att ”turismen stod för 14,9 procent av BNP (bruttonationalprodukten) 2019" och hävdade att en sektor som ”injicerade pengar till ekonomin, som är av så stort värde, behöver stöd”.