Utöver denna talan väckte NOS ett föreläggande för att säkerställa att domstolen överlägger ärendet om tät luftfart innan 5G-auktionen inleddes.

” Vid sidan av denna talan kommer NOS att inför de portugisiska domstolarna väcka ett föreläggande och en talan mot bestämmelserna i förordningen om partiskhet i villkoren för åtgärder på marknaden och även mot den förvirrande och otillåtliga bristen på motivering för de diskriminerande åtgärder som föreskrivs i i förordningen”, berättade en officiell källa för Lusa.

Försiktighetsåtgärder avbryter pågående förfaranden, vilket kommer att fördröja starten av 5G.

Dessa åtgärder aviserades av NOS den 12 november, kommer en vecka efter det att den nationella kommunikationsmyndigheten (Anacom) tillkännagav auktionsbestämmelserna, som har ifrågasatts av de tre operatörerna Altice Portugal, NOS och Vodafone Portugal.

Den 5 november ansåg Anacoms ordförande João Cadete de Matos att auktionsförordningen innehåller ”en uppsättning balanserade villkor” och hoppas att tilldelningen av licenser möjliggör en ”förbättring” av konkurrensen inom sektorn.