Offer för våld i hemmet kommer att ha rätt till bidrag

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 15-11-2020 12:00:00 · 0 Kommentarer

Offer för våld i hemmet som tvingas byta bostad kommer att ha rätt till ett särskilt stöd för familjeomstrukturering. Denna lagstiftning antogs den 11 november i ministerrådet.

”Lagen om upprättande av en särskild familj omstruktureringslicens och dess ersättning, tillämplig på offer för våld i hemmet som därför är skyldiga att ändra sin hemvist, har godkänts,” sade ministerrådets uttalande.

Enligt regeringen kommer ersättningen att fördelas för en period på upp till tio dagar under vilken frånvaro från arbetet är berättigad.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.