Antalet sjukhusinläggningar för Covid-19 översteg för första gången 3 000, stående vid 3 040.

Sedan pandemins början har Portugal registrerat totalt 3 472 dödsfall och 255 672 fall av infektion med det nya coronaviruset, och den nordliga regionen fortsätter att vara den mest drabbade både i antalet dödsfall (44) och i nya fall (2 063).

Enligt DGS, i förhållande till bekräftade och återvunna fall (över 3 560), dagens värden är resultatet av en förändring i dataanalyssystemet, där den dagliga skillnaden i dessa fält beräknas i förhållande till data från föregående dag.

I bulletinen anges också att av de 91 dödsfallen, det högsta värdet på nio månader av en samverkande pandemi, registrerades 44 i norra regionen, 33 i Lissabon och Vale do Tejo-regionen, elva i den centrala regionen och tre i Alentejo.

I dokumentet anges att 3 040 personer läggs in på sjukhus på avdelningar och 426 på intensivvårdsavdelningar, elva fler än de uppgifter som lämnades på söndagen.

Covid-19 har redan orsakat 1 775 mäns och 1 697 kvinnors död, och åldersgruppen över 80 år är mest drabbade.