” För att få en effektiv reaktion är det ibland nödvändigt att arbeta med olika åtaganden som gjorts av olika aktörer, t.ex. genom en uppförandekod, men också att genomföra obligatorisk reglering för att se till att alla tillämpar samma regler”, hävdade EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor Didier Reynders i en intervju med Lusa och tre andra europeiska medier i Bryssel.

I denna intervju om den nya konsumentagendan, som presenteras i dag av Europeiska kommissionen, insisterade den person som ansvarar för detta förmyndarskap på att det är nödvändigt att ”öka räckvidden [av åtgärderna] till alla plattformar” och be dem att ”göra mer”, nämligen ”jättarna” i e-handel som Amazon, eBay, Facebook, Google och Alibaba. ”Det är inte för att vi redan har [frivilliga] åtaganden från de största plattformarna som detta räcker”, tillade Didier Reynders.

Även andra stora e-handelsplattformar som Allegro, Cdiscount, MS Europe, Rakuten, Verizon Media (ägare till Yahoo!) och Wish. ”Jag måste säga att vi har haft ett bra samarbete med de största plattformarna i kampen mot dessa pandemiska system och bedrägerier, men det kommer att vara bättre att definiera obligatorisk reglering för att utvidga tillämpningsområdet till alla plattformar,” sade Didier Reynders.

Det handlar redan från början om att ”införa sanktioner om en plattform vägrar att delta i kampen mot bedrägerier för konsumenter eller i fall av felaktig information [...] eller till och med förbjuda verksamhet på denna plattform i framtiden”, påpekade EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor.

Samtidigt som Didier Reynders erkänner att dessa 11 e-handelsplattformar har tagit bort ”miljontals och miljontals annonser” relaterade till covid-19, erkände han att han är ”rädd för att det kommer att bli samma typ av missbruk och bedrägeri med testning och, vem vet senare, om vacciner”.

” Jag kan göra en jämförelse med frågan om felaktig information på plattformarna och spridningen av falska nyheter om pandemin. Naturligtvis är det viktigt att skapa en uppförandekod, att ha deltagande av olika plattformar, men i slutändan måste det finnas obligatorisk reglering”, förstärkt de ansvariga, förespråkar ”samma skydd för konsumenterna ”online” som finns ”offline””.

I

den nya konsumentagendan, som offentliggjordes i dag, fastställs visionen för EU:s konsumentpolitik från 2020 till 2025, i syfte att garantera bättre skydd och skydd för medborgarna vid inköp och andra tjänster inom gemenskapen. Detta åtgärdspaket tar hänsyn till lärdomarna från krisen med covid-19, som har lett till ökat bedrägeri och missbruk av affärsmetoder. När det gäller plattformar är det stora målet att ”skydda konsumenterna mot bedrägerier, missbruk och exponentiella prisökningar”, avslutade Didier Reynders.