Sjöfartsmyndigheten sa att interaktion med dessa däggdjur sker främst ”på grund av nyfikna beteende hos unga späckhuggare”, som ”lockas av de mobila och bullriga fartyg, såsom rodret och propellern”. Varningen kommer efter att ett antal små segelbåtar har rapporterat kollisioner med späckhuggare utanför Portugals kust, av vilka den senaste enligt uppgift inträffade i lördags.