I en analys som offentliggjordes den 16 november om effekterna av öppnandet av luftkorridoren mellan Storbritannien och Portugal i augusti och september konstaterar National Statistics Institute (INE) att det minskade antalet passagerare som landar på nationell nivå mellan den 21 augusti och den 10 september flygplatser på flygningar från Storbritannien var 53,5 procent, en utveckling som kontrasterar med minskningen registrerade i den ackumulerade av de återstående dagarna av månaderna augusti och september (-80,2 procent).