Dessa, enligt ordföranden för den nationella kommissionen för främjande av rättigheter och skydd av barn och ungdomar, var mestadels med förfrågningar om anonymitet och att rapportera ”mycket allvarliga” situationer. Telefonhjälpen (961 231 111) skapades mitt i pandemin för att understryka att samhället har en skyldighet att skydda barn.