Algarve Health Board sade att det för närvarande inte finns några uppgifter om myggor infekterade med någon av dessa sjukdomar i Algarve, för även om myggan finns i regionen, skulle ett infekterat exemplar först behöva bita någon för fall som ska flaggas. Hälsomyndigheten har redan genomfört utbildningsåtgärder som riktar sig till kommunala anställda, trädgårdsmästare, bostadsrätter och invånare.