” Vi hänvisar dessa uppgifter så att alla tydligt kan se att det inte bara är personer som drabbas av sjukdomen i en högre ålder som behöver sjukhusvård”, sade Marta Temido på den dagliga presskonferensen för att uppdatera situationen med Covid-19 pandemin.

Av det totala antalet sjukhusvistade patienter är 33 procent mellan 40 och 69 år gamla, 66 procent är över 70 år gamla och 4 procent är under 40 år.

Ministern tillade också att av de 5 891 fall som registrerats under de senaste 24 timmarna är mer än tusen personer mellan 40 och 49 år, och ytterligare 425 är över 80 år gamla.