Enligt generalsekreteraren för National Union of Postal and Telecommunications Workers (SNTCT), Vitor Narciso, förväntas strejken ha ”en stor inverkan på service och behandling och distribution av post, men det är avsikten, för företaget att förstå arbetstagarnas indignation och för allmänheten att förstå vad som händer på CTT ”.

” Vad vi har för avsikt är att återställa normalitet till CTT när det gäller kollektiv upphandling och kvaliteten på offentliga tjänster som tillhandahålls befolkningen, som blir värre, med förseningarna ökar i fördelningen av korrespondens,” sade ledaren till Lusa News byrå.

” Företaget sa att det hade inga pengar, men kort därefter distribueras bonusar, med subjektiva kriterier, och förväntad betalning av julbidrag, verkar det som om problemet är inte en brist på pengar, men bristen på lust att höja lönerna”, uppgav han.

SNTCT är en av de åtta fackföreningsmedlemmar som deltar i förhandlingar med CTT och som krävde den strejk som kommer att äga rum på nationell nivå.

Enligt Vitor Narciso gick fackföreningsförslaget vid det senaste förlikningsmötet ned till en löneökning på 20 euro per arbetstagare, retroaktiv fram till den 1 juni 2020, i stället för retroaktiv fram till januari.

” Trots detta accepterade inte företaget, och arbetstagarna är inte nöjda med att inte ha en ökning i år”, sade han, erinrar om att sedan privatiseringen av CTT 2013, har arbetstagare haft en 5,3 procent lönetillväxt över åtta år”, sade.