” I Portugal är det garanterat inte priset som kommer att definiera vilket vaccin vi ska använda”, sade Graça Freitas under den vanliga presskonferensen för att övervaka den epidemiologiska situationen i landet.

På frågan om den senaste frisättningen av preliminära resultat av kliniska prövningar av två vacciner som pekar på effektnivåer över 90 procent, sade generaldirektören för hälsa att detta är just ett av de mest relevanta kriterierna.
Förutom effekten kommer det också att väga beprövad säkerhet, tillgänglighet och egenskaper.

När det gäller egenskaperna förklarade Graça Freitas att ”ofta kan dessa vacciner fortfarande lanseras med indikationer för vissa befolkningsgrupper för vilka de redan har testats.

Om ett kandidatvaccin mot Covid-19 testas på friska vuxna mellan 18 och 64 år, kommer det med andra ord att ges till den gruppen och först efter det att data om dess säkerhet och effekt i andra populationer har lämnats.

När det gäller priset på vaccin erinrade Graça Freitas om att premiärminister António Costa redan har försäkrat att vaccination mot Covid-19 i Portugal kommer att ske allmänt och gratis.