” Vi hade planerat en budget på mellan €150.000 och €200 tusen [för att finansiera programmet Alenquer, Nativity Scene de Portugal] och vi bestämde oss för att spendera på sociala projekt istället”, sade Rui Costa till Lusa byrån.

Från den anslagna budgeten kommer 50 000 euro att ges för att förstärka livsmedelsbiståndsprogrammet i december, vilket omfattar inte bara 200 fler medborgare, utöver de tusen som redan har fått stöd, utan också för att förstärka biståndet till varje familj ”med 200 procent”.
Liksom tidigare år kommer kommunen att dela ut julmåltider till behövande familjer, men istället för att tillverkas av kommunen kommer de att levereras av kommunens restauranger.