” Beroende på den epidemiologiska situationen som vi upplever kommer det troligen att bli en förändring av semesterplanerna för 2020, som det var i början av året,” sade Marta Temido under presskonferensen om epidemin covid-19. Ministern medgav att detta är ”ett svårt beslut” eftersom ”det är en extra insats som vårdpersonal ombeds göra” samt om de kan behöva fråga yrkesverksamma inom andra områden.

Marta Temido erinrade om att ”detta är ett särskilt krävande ögonblick” och betonade därför återigen att det är ”brådskande att stoppa överföringen av infektionen”, eftersom ”systemet har gränser för motstånd”. Hon förklarade att ”det är inte möjligt att ersätta vårdpersonal som är på frontlinjen.Det finns ingen möjlighet att träna vare sig läkare eller sjuksköterskor snabbt, ge dem all utbildning och kompetens de har och låta människor vila.”

För den ansvariga personen är detta ännu ett tecken som borde leda människor att stärka de nya reglerna för infektionskontroll och ”göra största ansträngningar”. I vilket fall som helst fattas beslutet att ändra semesterplanerna ”fortfarande i samband med institutionernas liv och möjligheterna att hantera behovet av att bemöta befolkningen och behovet av att tillåta semester så att människor kan bli hela igen och bättre kunna hantera frontlinjen.”