Initiativet kommer att få ett ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden på 1,5 miljoner euro och bör förena ”kulturagenter, kommuner och medborgare, till försvar för det konstnärliga samfundet och kulturarvet, immateriellt och materiellt” under de första fem månader 2021, enligt AMLs uttalande. Godkännandet av den ansökan som lämnades in av huvudstadsregionen i Lissabon och dess 18 kommuner till det regionala operativa programmet från Lissabon 2020 tillkännagavs vid mötet i arbetsgruppen för storstadskultur.

Väggmålning 18 börjar i januari 2021, och pågår till nästa maj. ” Programmet kommer snart att avslöjas”, sade kommunerna. Genom Väggmålning 18, ”en uppsättning evenemang kommer att utvecklas inom flera konstnärliga områden (musik, teater, dans, gatukonst, etc.), främst utomhus, och i utrymmen som värdesätter kulturarvet i vårt territorium”.

” Vid en särskilt känslig tidpunkt för kultursektorn och för de aktörer och strukturer som är involverade i dess utformning och produktion har kommunerna i huvudstadsregionen Lissabon enhälligt inrättat ett program som påverkar uppehället för dem som gör kulturen till sitt liv”, säger de.

Kommunerna i AML betonar att detta initiativ ”är också en tydlig ståndpunkt om betydelsen av kulturella aktiviteter i livet i vårt samhälle”.