Enligt Lusa News Agency började den nuvarande undantagstillståndet klockan 00:00 den 9 september och slutar kl. 23:59 den 23 november och bör förklaras av republikens president på nytt, som ska äga rum igen mellan den 24 november och den 8 december.

Texten med begäran om tillstånd från parlamentet att förnya undantagstillståndet gör det möjligt att vidta restriktiva åtgärder för att begränsa covid-19 i kommunerna, inklusive ett förbud mot omlopp under vissa perioder eller dagar i veckan, och säger att ”möjligheten att att sluta anställningsavtal för arbetstagare i tjänster och inrättningar som är integrerade i den nationella hälso- och sjukvården kan begränsas”, enligt Lusa.

PCP, ENP, Chega, Liberal Initiative och den icke-registrerade vice Joacine Katar Moreira, röstade emot.

Enligt Lusa sade ministern för intern förvaltning att det är nästan säkert att Republiken församling kommer att behöva godkänna ytterligare en förlängning av undantagstillståndet under de kommande två veckorna.