Utanför Beléms slott i Lissabon sade André Ventura till reportrarna att ”det kommer också att finnas nyheter om presidentvalet, men det kommer att vara presidenten själv som kommer att göra detta tillkännagivande.

På frågan om han lämnade detta möte med ett datum svarade Chegas president: ”Ja, det sannolika datumet den 24 januari, även om det är ett tillkännagivande som kommer att göras av Marcelo Rebelo de Sousa och inte av mig, det är inte upp till mig att göra det”.

” Det är känt att jag är en presidentkandidat, Det är också känt att Marcelo Rebelo de Sousa inte är det ännu. Jag frågade skämtsamt om han hade något att säga till mig, men han svarade inte”, tillade Chegas president.

I vallagen för republikens president anges att statschefen ”kommer att markera datumet för den första omröstningen vid valet till republikens ordförandeskap minst 60 dagar i förväg”.

Om ingen av kandidaterna erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna, exklusive tomma röster, ”kommer den andra omröstningen att äga rum den tjugoförsta dagen efter den första”, mellan de två mest röstade. Enligt lagen ska ”både den första och den eventuella andra omröstningen äga rum inom 60 dagar före utgången av mandatperioden för den avgående republikens president”, dvs. den 9 mars 2021.