Denna övergångshinder fastställs i en order från hälsoministeriet som tillåter ”mobiliseringar” av arbetstagare i tjänster och anläggningar i NHS som har bett om avslut av kontrakt under de senaste veckorna, enligt Publico tidningen.

Det finns dock redan minst 18 sjuksköterskor med erfarenhet av intensivvård vars begäran om uppsägning från Centro Hospital de Lisboa Norte — som är en del av sjukhusen Santa Maria och Pulido Valente — har avbrutits och som försöker lagligen bestrida innehållet i den här ordern.

De 18 sjuksköterskorna begärde att deras kontrakt skulle sägas upp för andra sjukhus, särskilt den privata sektorn, men informerades denna vecka via e-post om att förfarandet avbröts under hela undantagstillståndet.