Kampanjen, förklarar föreningen i ett uttalande, avser att aktivt involvera medborgarna i mätningen av buller som påverkar dem och också göra landet bättre informerat och engagerat i miljöfrågor. Zero erinrar om att enligt Världshälsoorganisationen är miljöbuller den näst största miljöorsaken till hälsoproblem, efter luftföroreningar.