Med flera reklamkampanjer för att öka medvetenheten om vikten av att adoptera sällskapsdjur har portugiserna, enligt denna undersökning, i allt högre grad följt denna sak.

Av de svarande säger 64 procent att de har minst ett husdjur och spenderar i genomsnitt 54€ per månad på sin vård. Av denna grupp avslöjar 38 procent att ha barn som lever och leker med dessa djur, och 83 procent tror att denna interaktion är positiv och ger många fördelar.

Dessutom säger 75 procent av de tillfrågade att det borde finnas mer stöd från staten för dem som har husdjur - särskilt de som adopterar snarare än köper. Hälften av respondenterna håller också med om att husdjursägaren ska ha rätt till en ledig dag i händelse av att ett husdjur dör — något som nyligen lades fram för parlamentet som ett förslag.