Det anges att överföringen av de vattenkraftiga användningarna Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor (bestående av två dammar) och Foz-Tua, med samtycke från APA till överföringen av dessa vattenresurser. ”EDP kan därmed sälja infrastrukturen till ENGIE”, sade han.

Enligt den information som lämnats baserades beslutet om ekonomiskt partnerskap på en process för att analysera tillståndet för uppfyllandet av kraven i koncessionsavtal, särskilt miljöåtgärder, samt överföring av ansvar mellan EDP och ENGIE, kodifieringen av operativa Förfaranden vid damm och påvisande av att den potentiella förvärvaren har de kvalifikationer, den tekniska och finansiella kapacitet som krävs av den ursprungliga innehavaren.

En övergångsperiod på 24 månader fastställs, under vilken EDP ska tillhandahålla tekniskt stöd till förvaltningen av de koncessioner som ska översändas.

EDP:s överföring av dessa koncessioner till ENGIE kommer också att ha fördelar för de territorier där de är belägna.