I

vallagen av republikens president fastställs att statschefen ”kommer att fastställa datumet för den första rösträtten för valet till presidentposten i Republiken minst 60 dagar i förväg”. Marcelo Rebelo de Sousa undertecknade detta dekret 61 dagar före valdagen.

Om ingen av kandidaterna erhåller mer än hälften av rösterna på ett giltigt sätt, ”kommer den andra rösträtten kommer att äga rum den tjugoförsta dagen efter den första ”mellan de två mest röstberättigade kandidaterna” — i detta fall den 14 februari.