Den ”storskaliga nationella händelsen” förväntar sig mer än 40 experter från olika delar av landet, samlas klockan 15,30. Yrkesutövarna anser att den nuvarande situationen ”har nått gränsen för lönsamhet” [på grund av det nuvarande covid-19 sammanhanget] och kräver ett omedelbart antagande av åtgärder, inklusive beviljande av icke återbetalningsbart stöd, till restauranger, barer, klubbar, evenemangsarrangörer, musiker, skådespelare och producenter, bland annat.