Regeln klargjordes av ordförandeskapets minister, som sade att det inte fanns någon rättslig bestämmelse som gjorde det möjligt för föräldrar att kräva tillbaka en procentandel av sina förlorade intäkter från social trygghet, vilket hade varit fallet under det föregående läsåret.