Pensionsåldern går upp med en månad

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 26-11-2020 15:31:00 · 0 Kommentarer

Den genomsnittliga livslängden vid 65 år har ökat. Åldern för tillgång till ålderspensionen kommer därför att vara 66 år och sju månader år 2022, enligt tidningen ECO.

Denna utveckling förklaras av ökningen av medellivslängden vid 65 års ålder, som offentliggjordes den 26 november, av National Statistics Institute (INE). Uppskattningen visar att den genomsnittliga livslängden vid 65 års ålder steg något till 19,69 år, vilket kan jämföras med 19,61 år 2019.

Från dessa uppgifter är det möjligt att förutsäga att åldern för tillgång till ålderspensionen år 2022 kommer att fastställas till 66 år och sju månader.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.