Den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien kommer att upphöra kl. 23.00 den 31 december, portugisiska medborgare - och andra EU-medborgare - kommer inte längre att ha automatisk rätt att bo i Storbritannien.

Ett nytt punktbaserat invandringssystem kommer att införas som behandlar människor från alla delar av världen lika och prioriterar färdigheter och talanger framför var en person kommer ifrån.

Portugisiska medborgare som inte redan bor i Storbritannien, eller har rättigheter enligt utträdesavtalet, måste uppfylla särskilda krav och ansöka om visum via det nya invandringssystemet för att kunna studera eller arbeta i Storbritannien.

Kampanjen, som har översatts för att tillgodose alla nationaliteter, kommer att köras över olika kanaler under november och in i december, med en andra fas planerad till början av 2021.

Det uppmuntrar portugisiska medborgare att besöka den brittiska regeringens webbplats där ytterligare information om hur de kan ansöka om arbete eller studier i Storbritannien finns tillgänglig.

Enligt de nya reglerna kommer EU-medborgarna att kunna fortsätta att besöka Storbritannien utan att ansöka om visum och kommer i de flesta fall att kunna stanna i upp till sex månader. Ändringarna kommer inte att påverka rättigheterna för dem som har beviljats status genom EU:s avvecklingssystem.

Informationskampanjen kommer att leda människor till information om förändringarna på den brittiska regeringens webbplats, som har översatts till portugisiska och 23 andra språk.

Portugiser som vill flytta till Storbritannien efter den 31 december 2020 bör besökahttp://www.gov.uk/MudarseparaoReinoUnido