Åtgärden stärker räckvidden för en ändring av skattelagen som gjordes i statsbudgeten för 2020, vilken ökade värdet på momsbefrielsen för skattebetalarna enligt den förenklade ordningen från 10 000 euro till 12 500 euro.

Regeln innehöll dock en övergångsordning för år 2020, där det föreskrivs att de som inledde verksamheten fram till den 31 mars 2020 ska behålla undantaget om de inte överstiger 10 000 euro i fakturering. För dem som har öppnat verksamhet efter detta datum är undantaget begränsat till 11 000 euro i fakturering.

CFPs förslag, som lades fram inom ramen för statsbudgeten för 2021 (OE2021) och godkändes i tisdags kväll med positiva röster från alla parter, med undantag av PSD som avstod från att rösta, föreskriver att beskattningsbara personer som ”inte har uppnått en omsättning som överstiger 12 500 euro i föregående kalenderår och de tre föregående kalenderåren” behåller sin momsbefrielse.