Enligt en informativ sammanfattning från Energy Services Regulatory Authority (ERSE) på grundval av uppgifter som offentliggjorts i dag av Eurostat om energipriser sedan juni, visar ”komponenten skattesatser och skatter, som integrerar CIEG [Kostnader för allmänt ekonomiskt intresse], för Portugal en vikt på 46 procent av totala priset betalas av konsumenterna”, som bara överskrids i Danmark 66 procent, Tyskland med 53 procent och Finland med 47 procent. ” Komponenten för skattesatser och skatter är den fjärde högsta i Europa, främst på grund av den så kallade CIEG, som är resultatet av energipolitiska alternativ och utgör 27 procent av slutpriset”, säger ERSE.

Enligt tillsynsmyndigheten är det för övriga EU-länder inte möjligt att identifiera dessa kostnader i en uppdelad form av skatter och avgifter, eftersom Eurostat inte offentliggör denna information. Med undantag av skattesatser och en jämförelse av endast energikomponenter och energinät för konsumenten (i frekvensbandet mellan 2 500 och 5 000 kilowattimmar (kWh) per år, vilket är det mest representativa i Portugal), säger ERSE att ”Portugal är ett av de länder där energi- och nätkomponenten är lägre, med lägre priser än priserna för Spanien och EA [Euroområdet] och EU”.

” I det inhemska segmentet förblir energi- och nätkomponenten bland de lägsta i Europeiska unionen och står för 54 procent av det slutliga priset”, sade han. Inom det icke-inhemska segmentet utgör energi- och nätkomponenten 70 procent av slutpriset (utan moms) och satsen är den femte högsta i Europeiska unionen, främst på grund av CIEG, som utgör 29 procent av slutpriset (utan moms).

Regulatorens analys visar också att Portugal under första halvåret i år noterade en nedgång i elpriserna i det inhemska segmentet, jämfört med samma halvåret 2019, och en ökning av elpriserna i det utländska segmentet. ” För inhemska konsumenter finns det högre genomsnittspriser i Spanien, euroområdet och genomsnittet för länderna i Europeiska unionen (cirka 12 procent, 7 procent och 0,5 procent över de i Portugal). För icke-inhemska konsumenter är bara genomsnittspriserna i Spanien något lägre än i Portugal”, säger han.

Genomsnittspriset i förbrukningsbandet DC (det mest representativa i Portugal för inhemska konsumenter) minskade med 1,4 procent jämfört med samma halvår 2019, medan IB-bandet (det mest representativa för icke-inhemska konsumenter) ökade med 2 procent. ”Jämfört med Spanien, euroområdet och EU-genomsnittet har Portugal ett lägre genomsnittspris för båda segmenten”, konstaterar ERSE, och tillägger att ”denna prisskillnad är mer uttalad jämfört med priserna i euroområdet, och priserna är 6 procent högre än Portugals priser för inhemska konsumenter och 13,6 procent högre än för Portugal för icke-inhemska konsumenter.