Portugal toppar skatt på el

in Nyheter · 27-11-2020 01:00:00 · 0 Kommentarer

Portugal är den fjärde av de EU-länder som har de högsta skatterna och avgifterna på sina elräkningar, vilket motsvarar 46 procent av det totala belopp som betalas av inhemska konsumenter, rapporterade ERSE.

Enligt en informativ sammanfattning från Energy Services Regulatory Authority (ERSE) på grundval av uppgifter som offentliggjorts i dag av Eurostat om energipriser sedan juni, visar ”komponenten skattesatser och skatter, som integrerar CIEG [Kostnader för allmänt ekonomiskt intresse], för Portugal en vikt på 46 procent av totala priset betalas av konsumenterna”, som bara överskrids i Danmark 66 procent, Tyskland med 53 procent och Finland med 47 procent. ” Komponenten för skattesatser och skatter är den fjärde högsta i Europa, främst på grund av den så kallade CIEG, som är resultatet av energipolitiska alternativ och utgör 27 procent av slutpriset”, säger ERSE.

Enligt tillsynsmyndigheten är det för övriga EU-länder inte möjligt att identifiera dessa kostnader i en uppdelad form av skatter och avgifter, eftersom Eurostat inte offentliggör denna information. Med undantag av skattesatser och en jämförelse av endast energikomponenter och energinät för konsumenten (i frekvensbandet mellan 2 500 och 5 000 kilowattimmar (kWh) per år, vilket är det mest representativa i Portugal), säger ERSE att ”Portugal är ett av de länder där energi- och nätkomponenten är lägre, med lägre priser än priserna för Spanien och EA [Euroområdet] och EU”.

” I det inhemska segmentet förblir energi- och nätkomponenten bland de lägsta i Europeiska unionen och står för 54 procent av det slutliga priset”, sade han. Inom det icke-inhemska segmentet utgör energi- och nätkomponenten 70 procent av slutpriset (utan moms) och satsen är den femte högsta i Europeiska unionen, främst på grund av CIEG, som utgör 29 procent av slutpriset (utan moms).

Regulatorens analys visar också att Portugal under första halvåret i år noterade en nedgång i elpriserna i det inhemska segmentet, jämfört med samma halvåret 2019, och en ökning av elpriserna i det utländska segmentet. ” För inhemska konsumenter finns det högre genomsnittspriser i Spanien, euroområdet och genomsnittet för länderna i Europeiska unionen (cirka 12 procent, 7 procent och 0,5 procent över de i Portugal). För icke-inhemska konsumenter är bara genomsnittspriserna i Spanien något lägre än i Portugal”, säger han.

Genomsnittspriset i förbrukningsbandet DC (det mest representativa i Portugal för inhemska konsumenter) minskade med 1,4 procent jämfört med samma halvår 2019, medan IB-bandet (det mest representativa för icke-inhemska konsumenter) ökade med 2 procent. ”Jämfört med Spanien, euroområdet och EU-genomsnittet har Portugal ett lägre genomsnittspris för båda segmenten”, konstaterar ERSE, och tillägger att ”denna prisskillnad är mer uttalad jämfört med priserna i euroområdet, och priserna är 6 procent högre än Portugals priser för inhemska konsumenter och 13,6 procent högre än för Portugal för icke-inhemska konsumenter.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.