”Regeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förlänga det fria inträdet till alla museer, palats och nationella monument under ledning av den centrala förvaltningen, till söndagar och helgdagar för alla medborgare som är bosatta i nationellt territorium”, läser förslaget som godkänts med den gynnsamma röster PS, BE, PCP, PAN och Chega.

Förslaget föreskriver också att dessa enheter ”är garanterade överföringar av medel som motsvarar minskningen av biljettintäkterna”. I initiativet betonar CFP att ”ersättandet av fri tillgång till museer, palats och nationella monument (MPMN), som fastställs i statsbudgeten för 2017 genom förslag från CFP, var ett mycket viktigt steg och bör fördjupas”.

[ _video_]

” I ett sammanhang där familjer ser sina inkomster påverkas och många redan har förlorat sina jobb till följd av åtgärder som vidtagits för att bekämpa pandemin, är det ännu viktigare att garantera rätten till kulturell njutning”, hävdar den CFP.

Upptäck Portugals museer och monument på DGPC-webbplatsen.