” Tendensen i rapporterade fall av hiv-diagnoser minskade något mellan 2010 och 2019”, säger rapporten från European Center for Disease Control (ECDC), strax före Världsaidsdagen, som framhävs den 1 december.

Enligt ECDC uppgifter som Lusa News Agency anslöt sig till var priserna 6,6 fall per 100 000 personer i början av denna period, vilket minskade till 5,4 fall per 100 000 personer 2019.

” Flera länder, däribland Österrike, Danmark, Estland, Finlandia, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien och Storbritannien, har sett en minskning av antalet nya diagnoser, även efter vissa förändringar i befolkningsövervakningens täckning och rapporteringsförseningar”.

Men ”vissa länder påverkas oproportionerligt av en försening i rapporteringen, så minskningen av antalet nya HIC diagnoser kan överskattas”, säger. Dessa länder, enligt Lusa är Bulgarien och Polen, Cypern, Malta och Slovakien.