Breven, som skickas till brittiska pensionärer och förmånstagare, ger råd om hur man registrerar sig för bosättning och hälso- och sjukvård, byter körkort och kontrollerar nya regler för pass giltighet online. Det är en av de största posterna någonsin från Storbritanniens regering till brittiska medborgare som bor i EU, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Storbritanniens regering har genomfört en informationskampanj för allmänheten med reklam på nätet, radio och tidningar i 30 länder som informerar brittiska medborgare om vilka åtgärder de behöver vidta. Detta är utöver de hundratals rådhusmöten, gatuoperationer och onlinefrågor som drivs av Storbritanniens ambassader, höga kommissioner och konsulat i hela Europa.

Storbritanniens regering har också avsatt 3 miljoner pund till välgörenhetsorganisationer och frivilligorganisationer i hela Europa för att hjälpa brittiska medborgare som kan behöva ytterligare hjälp för att registrera sig eller ansöka, för att skydda sina uppehållsrättigheter. Detta omfattar potentiellt riskgrupper, såsom pensionärer och funktionshindrade och personer som bor i avlägsna områden eller som har rörelsesvårigheter. Mottagare i Portugal är Internationella organisationen för migration (IOM) som samarbetar med ambassaden för att hjälpa dessa brittiska medborgare i Portugal och deras familjemedlemmar att fylla i sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Brittiska medborgare kan hitta den mest aktuella informationen om de åtgärder de kan behöva vidta i”Living in Portugal Guide”.