Den genomsnittliga globala ockupationen, per rum, var 30,3 procent i oktober, enligt uppgifter från AHETA, lägst noterat för denna tid på året någonsin.

De marknader som mest bidrog till en minskning var britterna (-89,0 procent), tyska (-58,2 procent) och irländska (-91,7 procent). Den nationella marknaden visade en enda ökning av registreringen (+ 58,6 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Sedan början av året har antalet rum minskat med i genomsnitt 55,1 procent och försäljningsvolymen har minskat med 58,1 procent.