Meddelandet gjordes efter att en delegation från National Federation of Teachers (Fenprof) gick till premiärministerns officiella bostad för att ”avslöja situationen i utbildningen, formalisera meddelandet om strejk, men också göra en sista insats för att öppna vägar för dialog”.

” Med tanke på den situation som har uppnåtts finns det inget annat alternativ än att strejka, som en form av protest, men också ett krav på dialog, förhandlingar och lösningar på de konkreta problemen”, sade Fenprof i ett uttalande.

Fackstrukturen anger att denna strejkanmälan omfattar hela det nationella territoriet och omfattar alla lärare, ”oavsett om den tjänst som tilldelats dem är skola eller utanför skolan, och äger rum personligen eller på distans”.


Author
TPN/Lusa