” TAP uppskattar att minskningen av dess operativa kapacitet under vintern 2020/2021 period kommer att vara mellan 60 procent och 70 procent, jämfört med föregående vinter”, avslöjar ett uttalande från företaget.

Flygbolaget rapporterade också den 30 november att det ökade sina förluster under årets första nio månader till 700,6 miljoner euro, efter att ha registrerat en förlust på 110,8 miljoner euro under samma period 2019.

” Under de kommande månaderna, kommer luftfartsindustrin i Europa att fortsätta att möta en period av aldrig tidigare skådad osäkerhet om utvecklingen av efterfrågan, så TAP kommer att vara redo att göra ytterligare kapacitetsminskningar, om det är nödvändigt”, garanterar företaget i uttalandet.

Företaget anser dock ”uppmuntrande” nyheten om framväxten av effektiva vacciner för covid-19 och en vaccinationsplan, som ”också möjligheten att acceptera och test före flygning kan indikera en väg för återhämtning på internationella flygresor.