Talet förväntas komma efter parlamentets troliga godkännande av förnyelsen av undantagstillståndet, för att bromsa covid-19 pandemin. Denna nyhet bröts av Rádio Renascença, där det står att dekretet, som ska släppas på torsdag, håller på att utarbetas och bör likna det som för närvarande gäller. Den nuvarande nödperioden slutar kl. 11.59 den 8 december. Om det förnyas i ytterligare 15 dagar börjar det nya undantagstillståndet klockan 00:00 den 9 december och slutar kl. 23.59 den 23 december.