Regnet som föll i oktober och november i Algarve befriade en del av påtryckningarna på jordbrukarna, men det uteslöt inte möjligheten att ransonera dammvatten för jordbruket, något som oroar jordbrukarna. Mot en rad år i svår och extrem torka har regnet som föll i regionen under de senaste veckorna bidragit till att ersätta en del av vattenlagringssystemet i östra Algarve, där effekterna av torkan är mer uttalade.