Norr visar vägen inom innovation

in Business · 04-12-2020 01:00:00 · 0 Kommentarer

Norra delen av landet är bland de mest innovativa regionerna i Europa under det senaste decenniet, nämligen när det gäller registrering av varumärken och design, investeringar i maskiner och andelen små och medelstora företag med teknisk innovation.

Enligt den nordliga strukturrapporten, ett dokument som utarbetats av Northern Regional Coordination and Development Commission (CCDR), var detta den region på Portugals fastland som ”mest konvergerade” med EU-genomsnittet när det gäller innovation mellan 2011 och 2019. Mellan dessa perioder ökade Global Innovation Index för norr från 83,3 procent till 92,7 procent av EU-genomsnittet.
Däremot ligger norr under EU-genomsnittet när det gäller patentregistrering, andelen av befolkningen i åldrarna 30—34 år med utbildning i högre utbildning och sysselsättning inom hög- och medelhögteknologiska sektorer och affärssamarbete med vetenskap, säger CCDR-N.

Trots detta fortsätter den största exporten att vara lågteknologiska produkter, vilket motsvarade 41,8 procent av den totala exporten 2019.
Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.