Enligt den nordliga strukturrapporten, ett dokument som utarbetats av Northern Regional Coordination and Development Commission (CCDR), var detta den region på Portugals fastland som ”mest konvergerade” med EU-genomsnittet när det gäller innovation mellan 2011 och 2019. Mellan dessa perioder ökade Global Innovation Index för norr från 83,3 procent till 92,7 procent av EU-genomsnittet.
Däremot ligger norr under EU-genomsnittet när det gäller patentregistrering, andelen av befolkningen i åldrarna 30—34 år med utbildning i högre utbildning och sysselsättning inom hög- och medelhögteknologiska sektorer och affärssamarbete med vetenskap, säger CCDR-N.
Trots detta fortsätter den största exporten att vara lågteknologiska produkter, vilket motsvarade 41,8 procent av den totala exporten 2019.