Dekretet godkänns med röster från PS och PSD, som tillsammans utgör mer än två tredjedelar av riksdagsledamöterna.

Marcelo Rebelo de Sousa skickade utkastet till dekret om förlängning av undantagstillståndet till det portugisiska parlamentet torsdagen den 3 december, men meddelade att det skulle förlängas till den 7 januari 2021.

” Efter att ha lyssnat till regeringen, som uttalat sig för denna kväll, har republikens president just skickat utkastet till dekret om förnyelse av undantagstillståndet för hela det nationella territoriet under en period av 15 dagar, fram till den 23 december”, lyder en not som publiceras på presidentposten för republikens webbplats.

Presidenten motiverade ”ytterligare förnyelse fram till den 7 januari” med behovet av att tillåta regeringen ”att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen i Covid-19 och redan tillkännage åtgärder som planeras för jul- och nyårsperioderna”.

Detta är den sjätte förlängningen av undantagstillståndet i Marcelo Rebelo de Sousa i det nuvarande sammanhanget med pandemin Covid-19, som kommer att gälla den 9-23 december, och som kommer att diskuteras och röstas om i parlamentet.

Den kommer att förnyas med ytterligare 15 dagar, som omfattar julen och nyårsafton från den 24 december till den 7 januari.