Efter att ha bedömt tillgängligheten av hotell för att tillgodose hälso- och sjukvårdspersonal och gått med i en kampanj för att samla livsmedel till familjer i fattigdom, stöder Algarve turistbyråer nu företag som försöker behålla sin verksamhet och sina respektive jobb sedan pandemins början.

Denna nya modell för samarbete gör det möjligt att skicka personlig information till lokala turistföretag, som härrör från den nödvändiga närhet som redan fanns med affärsmän inom sektorn. Med minskade personliga tjänster informationen delas nu med turister via online-plattformar, möjligheten identifierades att stärka den service som tillhandahålls av yrkesverksamma i de 20 turistbyråerna som handleds av Algarve Tourism Region (RTA).

” Vi lever i utmanande tider som kräver ständig återuppbyggnad, nämligen på grund av drop-in turismaktivitet. Så vi sökte efter ett nytt format, i ett närhetsperspektiv, för att fortsätta stödja företag inom sektorn i regionen”, säger João Fernandes, VD för Turismo do Algarve.

” Möjligheten uppstod genom våra Turistkontor. Vi höll utbildningar med alla anställda som redan ger stöd till lokala företag och informerade entreprenörer, på ett personligt sätt, om statskassans stödlinje för mikroföretag. Detta är ännu ett exempel på det arbete vi har utfört och vårt åtagande att hitta nya lösningar som hjälper till att mildra effekterna av pandemin”, avslutar João Fernandes.