Enligt månadsstatistiken per kommun från Institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP) räknade den nordliga regionen i oktober med totalt 153 022 arbetslösa, varav 58 procent var kvinnor.

Av det totala antalet registrerade har mer än hälften - vilket motsvarar 87 902 personer - varit inskrivna i IEFP i mindre än ett år.

Jämfört med februari, den sista månaden innan Covid-19 pandemin drabbade landet, när den norra regionen hade 124 337 personer registrerade som arbetslösa, fanns 28 685 fler arbetslösa.

Jämfört med samma period 2019, då det fanns 124 078 personer, registrerade den norra regionen ytterligare 28 944 personer på arbetsförmedlingar.

Av de över 153.000 personer som registrerades i oktober söker 13 780 sitt första jobb, vilket motsvarar ytterligare 2 252 personer jämfört med februari.

Sedan början av pandemin i Covid-19 var den månad med flest personer registrerade på arbetsförmedlingar i norr augusti, med 158 013 personer.

Enligt IEFP ökade antalet arbetslösa på arbetsförmedlingarna med 34,5 procent i oktober i år och minskade med 1,6 procent jämfört med september.

IMF förutspår en 10-procentig nedgång i den portugisiska ekonomin 2020, och en återhämtning på 6,5 procent år 2021.

Dessa prognoser skiljer sig från den portugisiska regeringens, som förväntar sig att ekonomin sjunker med 8,5 procent i år och återhämtar sig med 5,4 procent år 2021.


Author
TPN/Lusa