Lissabon lägger till 107 fler hus till Säkra Hyres-programmet

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 06-12-2020 12:00:00 · 0 Kommentarer

Stadsfullmäktige i Lissabon kommer att hyra ut ytterligare 107 bostäder inom ramen för den andra anbudsinfordran i programmet för prisvärd hyresinkomst, där kommunen hyr ut bostäder till privatpersoner och sedan hyr ut dem i andra hand inom ramen för programmet för prisvärda hyresintäkter.

Enligt en not från stadsfullmäktige i Lissabon motsvarade 40 av de 107 inlämnade ansökningarna är fastigheter som tidigare registrerats som hyresboende för turister (AL).

Även enligt kommunen lämnades fastighetsansökningar in ”i alla delar av staden”, men församlingarna med det högsta antalet hus var Santa Maria Maior, Santo António och Penha de França.

Uppdelningen efter typologi var följande: nio T0-fastigheter, 37 T1-fastigheter, 44 T2-fastigheter, 24 T3-fastigheter, åtta T4-fastigheter och en T5-fastigheter.

” Ansökningar om programmet för säker inkomst kommer att vara öppna under hela 2021, från och med den 2 januari, med samma finansiella villkor och en fortsatt tillämpning av samma skattesystem med totalt undantag från IRS/IRC och IMI”, nämns också i noten.

När det gäller programmet till överkomliga inkomster uppger kommunen att det fjärde anbudsförfarandet kommer att vara öppet den 21 december, med 50 lägenheter som kommunfullmäktige i Lissabon hyr ut till privata ägare i Renda Segura.

Genom Renda Segura har Lissabons stadshus för avsikt att hyra ut hus till privata ägare och hyra ut dem i andra hand i programmet Affordable Hyresintäkter, där kontrakten måste gälla i fem år eller mer.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.