Portugal anslöt sig till EU-länder och fördömde Polen och Ungern för att ha hållit upp blockets återhämtningspaket för coronaviruskrisen i en tvist om att koppla samman utbetalningen av medlen med rättsstatsprincipen. Ungern och Polen har i veckor blockerat frisläppandet av medel till ett värde av totalt 1,85 biljoner euro från EU:s sjuåriga budget och en utvecklingsfond efter Covid-länderna. De motsätter sig blockets försök att göra medlen villkorade av respekt för rättsstatsprincipen och demokratiska normer.